Duurzame productieprocessen: wat kunnen we doen?

Duurzame productieprocessen: wat kunnen we doen?

De focus in de wereld verschuift. Materialen, processen en keuzes kunnen groener, duurzamer en meer ethisch verantwoord. De vraag naar automatisering wordt groter. Standaardoplossingen laten te veel te wensen over en sluiten niet aan op het individuele productieproces. Juist de communicatie tussen machines onderling en het organiseren van een flow zorgt voor de effectieve inzet van mensen, materialen en energie. In dit artikel kijken we in het bijzonder naar de AGF-sector en gebruiken we deze sector als voorbeeld voor de mogelijkheden tot het verduurzamen van automatisering in productieprocessen.

Hoewel de arbeidsschaarste, de torenhoge inflatie en logistieke factoren de druk op automatisering versterken, neemt het bewustzijn in het bedrijfsleven toe. We hebben met elkaar simpelweg een verplichting naar de volgende generatie en planeet. Nog te weinig organisaties kijken kritisch naar de keuzes die worden gemaakt op het gebied van grondstoffen, verpakkingen, transport en het verwerken van afval. Freshtech kijkt samen met de klant waar de kansen liggen, maar vooral ook hoe dat past in hun productieproces. Wat zijn de mogelijkheden voor verduurzaming? In hoeverre kunnen we het product circulair maken? Hoe creëren we een doelgerichte oplossing?

Een verduurzamingsslag moet plaatsvinden op een kosteneffectieve manier. De druk op de supply chains is zo hoog dat het niet eenvoudig is om zonder extra kosten voor het eindproduct te verduurzamen. Het zijn kosten die vaak niet doorberekend (kunnen) worden aan de eindconsument. Het is belangrijk om daarom slimme investeringen te doen. De verduurzamings- en de automatiseringsslag levert bij de oplossingen van Freshtech vaak zelfs een extra marge op voor de producenten. Dit bereken je door de totale arbeidskosten en de automatiseringsgraad te vergelijken met de huidige situatie.

AGF: een uitdaging met zeer korte terugverdientijd

AGF is een grote sector in ons land. Een industrie waar de ruimte om te innoveren vergeleken met andere sectoren zeer beperkt is. In deze sector wordt veelal niet continu gewerkt, zoals in de voedselindustrie waar werkdagen tussen acht en zestien uur niet vreemd zijn. Het automatiseren is in dat geval aantrekkelijker en biedt sneller een interessante ROI. In de AGF-sector moet de ROI namelijk veel korter zijn. Momenteel zijn veel duurzame oplossingen nog niet aantrekkelijk of niet haalbaar.

Daar ligt voor de engineers van Freshtech de uitdaging. Hoe creëren we een niet-standaard oplossing die voldoet aan de verduurzamingswensen en daarnaast financieel aantrekkelijk is voor deze complete en dynamische sector? Waar de marges klein zijn, is de wil om te verduurzamen niet genoeg, hoe groot het bewustzijn en gevoel voor noodzaak voor de planeet ook is. Wij zoeken daarom altijd samen met de klant naar efficiënte, flexibele, doelgerichte en kosteneffectieve oplossingen.

De banderolmachine is een voorbeeld van een machine die de inzet van plastic overbodig maakt en een passende oplossing is voor de AGF-sector. De basis van de banderol machine staat en met een aantal aanpassingen kunnen wij toch een op maat gemaakte, doelgerichte en efficiënte oplossing bieden die ook nog eens past in het budget. Zo denken wij mee, maar is het DNA van Freshtech voelbaar: waar de standaardoplossingen stopt, beginnen wij pas.

Benieuwd naar hoe we dat aanpakken? Bekijk hier de video over onze werkwijze.